חיפוש

תזונת התדרים

כשאני שומעת את המילה "תדר" מתעוררת בי התרגשות פנימית, מעין תחושה פנימית שעל אף שאני לא בטוחה שלחלוטין הבנתי כיצד לתפוס את התדר, וחרף המסתוריות הגדולה האופפת את המילה, משהו מהדהד בי.

התחושה הפנימית הזאת, היא למעשה, הידיעה הפנימית הקיימת בכל אחד מאיתנו: קיימים תדרים בעולם הזה.

אנחנו מכילים תדרים, לכל אחד מאיתנו התדר המיוחד שלנו, ואנו לעיתים נעים מתדר אחד לשני כאשר התוצאות - נראות לעין במציאות חיינו.

התדרים המהדהדים בנו ומתוכנו, למעשה, חולשים על כל תחומי חיינו, ועד למזון שאנו אוכלים.

יוצא איפה, כי גם "אכילה מוכוונת תדרים", יכולה להשפיע על איכות חיינו, אבל לא רק באספקט הדיאטתי ועל איך נראה בבקיני החדש בקיץ, אלא "אכילת מוכוונת תדרים" יכולה להפוך אותנו למגשימי החלומות של חיינו, להשפיע על פרנסתנו, על המערכות הזוגיות בחיינו ועוד ועוד.