top of page

הֲסָרַת עַיִן הָרַע וְדִבּוּק

כישוף | מיגור לטיהור | המסלול לזרימה נקייה, אנושית וטהורה יותר המוגש ע״י ידע רב שאיחדתי בדרכי ׳אור-הלבונה׳

אחדתי ידע רב ועמוק המושתת על מידעים רבים המגיעים גם מתחומי הידע הקבלי וממרחבי ידע נוספים ועתיקים. ישנן דוגמאות רבות של הצלחה במיגור: קללות, כישופים, עין-הרע ועוד. יש מי שיביט מהצד ויראה בדרך הפעולה שלי כמשהו דימיוני ולא מובן, אך לקוחותי שכן מאמינים השתמשו בדרך ויצרו לעצמם, דרכי-מציאות [רפואית, עיסקית, נדל״נית ועוד…] טובה יותר.


אנשים רבים חשים שיש עליהם עין הרע, ושמישהו מנסה להרע להם ולשנות את גורלם. אנשים המתעסקים בתחום של כישוף ומאגיה, בין אם הם בעצמם מטילים את הכישוף או הולכים לאדם אשר מציע שירותים כאלו, מצליחים להטיל עין הרע על אדם אחר אשר הם מחפשים להרע לו. אם גם אתם חשים שמישהו הטיל עליכם עין הרע, יכול להיות שזהו המצב ואתם זקוקים בדחיפות לטיהור. עין הרע ודיבוק עם מעשי כישוף ומאגיה. הם חמורים ואין לקחת בקלות ראש.


הסרת הקפדה ועיכובים


ישנם אירועים בחיים ששכחנו מהם, אך עמוק בפנים נשאר זיכרון שלא מאפשר לאור באותו מקום להיכנס, למשל מריבה עם מישהו שנשכחה מצידינו, אך האדם שבצד השני, ללא ידיעתינו, עדיין זוכר ומשדר אנרגיה כלפי המטופל (לעיתים, לא במודע) שלא נותנת לאור של המטופל - להכנס. יש שקוראים לזה    

"הקפדה". כשלמעשה, זהו שם כוללני להרגשת המטופל שיש לו תקיעות שלא תלויה בו, ואין לו גישה אליה במודע. זה הרבה פעמים עולה כאשר יש אנשים שהם בעלי יכולות, לא ממומשות. או שהיו ממומשות אך החל מתקופה מסוימת, לא המשיכו לממש. ומאז חשים ש"לא זורם" בחיים כמו קודם, אך ללא הסבר הגיוני הנראה לעין.


ב - 'אור הלבונה', אנו ננסה לאתר את ההגדרה הנכונה והמדויקת למקרה, וזיהוי שלו בציר הזמן. רק אז, נוכל לשחרר את החסימה. מאחר ולכל אדם זה מתפרש בשם אחר, לכן חשוב במיוחד בשיחה לאבחן את "שם" האנרגיה במדויק. ככל שתהיה שקיפות ושיח פתוח עם המטופל, כך נוכל יותר לזהות היכן זה יושב ולשחרר זאת במהירות רבה יותר. ההגדרה המדויקת של הבעיה, היא המפתח לפתרון ולשחרור.


אם אתם חשים שמישהו רוצה להרע לכם, בין אם דרך עין הרע בעזרת כישוף ומאגיה או בכל דרך אחרת, הטיפול ההוליסטי המוצע על ידי אור הלבונה יוכל לסייע לכם בהגנה.


מרגיש לכם שזה זמן נכון לנקות עין-הרע או קללה כלשהי ש ״נידבקה״ אליכם? פנו אלינו ואשמח לעזור.

כִּשּׁוּף וּמַאגְיַהּ: About
bottom of page